Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Адреса:  Трг Босне и Херцеговине 3, Сарајево 71000, БиХ

Централа: +387 (0) 33/205-939
Фаx: +387 (0) 33/206-021

e-пошта: Chj@mft.gov.ba

  

Владимир Станимировић, директор

Биографија

тел: +387 (0) 33/206-011

e-пошта: vstanimirovic@mft.gov.ba


Недим Чустовић, замјеник директора

тел: +387 (0) 33/205-907

e-пошта: ncustovic@mft.gov.ba


Одсјек за развој система интерне ревизије

Његош Павловић, помоћник директора

тел: +387 (0) 33/205-884

e-пошта: njpavlovic@mft.gov.ba

Снежана Беатовић, стручни савјетник 

 тел: +387 (0) 33/205-884

e-пошта: sbeatovic@mft.gov.ba 

Сања Матовић, стручни савјетник 

 тел: +387 (0) 33/205-884

e-пошта: smatovic@mft.gov.ba

 Одсјек за развој финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ

Абида Ћатић, помоћник директора

tел: +387 (0) 33/206-018

e-пошта: acatic@mft.gov.ba

 

 

Одсјек за послове едукације, правне, финансијске и информационе послове

Ива Пујић - Миочевић, помоћник директора

тел: +387 (0) 33/205-820

e-пошта: ipujic@mft.gov.ba

Нихада Хасић, стручни савјетник

тел: +387 (0) 33/205-820

e-поштаl:  nhasic@mft.gov.ba