Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)

Propisi

10.5.2024

Preporuka za provođenje aktivnosti iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH

3.4.2024

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

2.4.2024

Godišnji plan pojedinačne procjene kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

20.12.2023

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2023. godinu

20.12.2023

Prilog: Obrazac Upitnika za samoprocjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2023. godinu zajedno sa Uputstvom za izradu Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu

4.10.2023

Odluka o angažiranju osobe za izvršenje poslova izrade Studije opravdanosti implementacije jedinica za finansijsko upravljanje i kontrolu na nivou institucija Bosne i Hercegovine

5.9.2023

Godišnji plan pojedinačne procjene kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

10.4.2023

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

28.11.2022

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu

26.9.2022

Odluka o prestanku primjene Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o objavljivanju smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-1-02-02-110-1/15 od 31.03.2015. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 64/22)

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)