Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)

Propisi

20.12.2023

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2023. godinu

20.12.2023

Prilog: Obrazac Upitnika za samoprocjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2023. godinu zajedno sa Uputstvom za izradu Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu

4.10.2023

Odluka o angažiranju osobe za izvršenje poslova izrade Studije opravdanosti implementacije jedinica za finansijsko upravljanje i kontrolu na nivou institucija Bosne i Hercegovine

5.9.2023

Godišnji plan pojedinačne procjene kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

10.4.2023

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

28.11.2022

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu

26.9.2022

Odluka o prestanku primjene Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o objavljivanju smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-1-02-02-110-1/15 od 31.03.2015. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 64/22)

18.4.2022

Odluka o donošenju „Pravilnika za procjenu kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine“ ("Službeni glasnik BiH", broj 22/22)

18.4.2022

Pravilnik za procjenu kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

18.4.2022

Prilog 1 Pravilnika za procjenu kvaliteta finansijskog upravljanja i kontrole

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)