Upute za korištenje RSS Feed-a

RSS (Really Simple Syndication) je poseban format, koji omogućava brzo, anonimno i jednostavno praćenje sadržaja Web stranica. RSS Feed-ovi se dodaju u poseban program, koji je instaliran na Vašem računaru (zove se "RSS Reader" ili "RSS Aggregator"). Ovaj program automatski, više put na dan, provjerava unesenu listu RSS Feed-ova, organizira rezultate i dostavlja ih Vama.

Programi za čitanje RSS Feed-ova se dijele na tri vrste:

  • Internet preglednici (browser-i) - Internet Explorer, Mozilla, Firefox...
  • Internet RSS servisi - Bloglines, Google Reader...
  • programi koje instalirate na svoj računar - GreatNews, RssReader, Feedreader, SharpReader...

Kako se prijaviti na RSS Feed-ove portala?

Prijava na RSS Feed-ove je vrlo jednostavna: pronađite RSS ikonicu, kliknite na nju i otvoriće Vam se stranica na kojoj se možete pretplatiti na željeni RSS.