Registar propisa za PIFC

11.4.2023

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2023. godinu i PRILOG: OPERATIVNI GODIŠNJI AKCIONI PLAN STRATEGIJE ZA 2023.

12.4.2022

Pravilnik o korištenju PIFC aplikacije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 21/22)

24.3.2022

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022.godinu

24.3.2022

Prilog: Operativni godišnji akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022.godinu

1.9.2021

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021.godinu

1.9.2021

Prilog: Operativni godišnji akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021.godinu

29.7.2020

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020.godinu

29.7.2020

Godišnji operativni akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020.g.

27.7.2020

Odluka o usvajanju Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020-2025.

28.5.2020

Odluka o donošenju Privremenog operativnog godišnjeg akcionog plana za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Registar propisa za PIFC