Регистар прописа за PIFC

11.4.2023

Одлука о доношењу Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ за 2023. годину и ПРИЛОГ: ОПЕРАТИВНИ ГОДИШЊИ АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ ЗА 2023.

12.4.2022

Правилник о кориштењу PIFC апликације у институцијама Босне и Херцеговине ( "Службени гласник БиХ", број 21/22)

24.3.2022

Одлука о доношењу Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2022.годину

24.3.2022

Прилог: Оперативни годишњи акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2022.годину

1.9.2021

Одлука о доношењу Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2021.годину

1.9.2021

Прилог: Оперативни годишњи акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2021.годину

29.7.2020

Одлука о доношењу Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2020.годину

29.7.2020

Годишњи оперативни акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2020.г.

27.7.2020

Одлука о усвајању Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за период 2020-2025.

28.5.2020

Одлука о доношењу Привременог оперативног годишњег акционог плана за развој и унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2020. годину

Регистар прописа за PIFC