Konsolidovani izvještaji

5.9.2023

Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022. godinu (Izvještaj je usvojen na 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 22.08. 2023. godine i na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - 30.08. 2023.)

4.7.2023

Prilog 1: Izvještaj o realizaciji Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2022. godinu-dio o internoj reviziji

4.7.2023

Prilog 2: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem interne revizije za 2022.

13.10.2022

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem interne revizije za 2021. godinu

11.10.2022

Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2021. godinu (Usvojen na 6. sjednici Predstavničkog doma PS BiH 24.05. 2023. i na 5.sjednici Doma naroda PS BiH 31.05.2023. godine)

26.5.2021

Konsolidirani izvještaj interne revizije u institucijama BiH za 2020. godinu (Izvještaj usvojen na 22. sjednici Predstavničkog doma PS BiH, 07.07.2021. godine, i na 21. sjednici Doma naroda PS BiH, 24.03.2022.)

26.5.2021

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem interne revizije

28.5.2020

Konsolidirani izvještaj interne revizije u institucijama BiH za 2019. godinu

28.5.2020

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem interne revizije

28.3.2019

Godišnјi konsolidirani izvještaj interne revizije za 2018. godinu