Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)

Konsolidovani izvještaji

6.9.2023

Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (Izvještaj je usvojen 22.08. 2023, na 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne supštine BiH, i na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH 30.08. 2023.)

6.9.2023

Prilog: Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s Konsolidiranim godišnjim izvještajem o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu

4.7.2023

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem o sistemu FUK-a za 2022. godinu

11.10.2022

Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (Usvojen na 6. sjednici Predstavničkog doma PS BiH 24.05. 2023 i na 5. sjednici Doma naroda PS BiH 31.05.2023. godine)

11.10.2022

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem o sistemu FUK-a za 2021. godinu

24.5.2021

Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (Izvještaj usvojen na 22. sjednici Predstavničkog doma PS BiH, 07.07.2021. godine, i na 21. sjednici Doma naroda PS BiH, 24.03.2022.)

24.5.2021

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem o finansijskom upravljaju i kontroli

28.5.2020

Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu

28.5.2020

Prilog: Zaključak Vijeća ministara BiH u vezi s konsolidiranim izvještajem o finansijskom upravljanju i kontroli

27.3.2019

Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)