Javne konsultacije - prijedlozi

17.4.2024

Izjava o obavljenim konsultacijama o Konsolidiranom godišnjem izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2023. godinu

11.4.2024

Izjava o obavljenim konsultacijama o Godišnjem konsolidiranom izvještaju interne revizije za 2023. godinu

28.3.2024

Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (dostupan na internet platformi e-konsultacije od 28.03. do 12.04. 2024. godine)

19.3.2024

Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2023. godinu (dostupan na internet platformi e-konsultacije od 19.03. 2024. do 03.04. 2024. godine)

13.10.2023

Izvještaj o provedenim konsultacijama o Programu rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2024. godinu

27.9.2023

Program rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2024. godinu (dostupan na internet platformi e-konsultacije od 27.09. do 12. 10. 2023. godine)

25.7.2023

Izvještaj o provedenim konsultacijama o Srednjoročnom planu rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za period 2024-2026.

7.6.2023

Srednjoročni plan rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za period 2024-2026. (dostupan na internet platformi e-konsultacije od 07.06. do 22. 06. 2023. godine)

18.4.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Izvještaju o primjeni Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH

31.3.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Konsolidiranom godišnjem izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu

Javne konsultacije - prijedlozi