Javne konsultacije - prijedlozi

18.4.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Izvještaju o primjeni Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH

31.3.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Konsolidiranom godišnjem izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu

31.3.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Godišnjem konsolidiranom izvještaju interne revizije za 2022. godinu

16.3.2023

Izjava o obavljenim konsultacijama o Izvještaju o radu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2022. godinu

16.3.2023

Izvještaj o primjeni Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (dostupan na portalu e-konsultacije od 16. 03. 20223. do 31. 3. 2023. godine)

14.3.2023

Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu (dostupan na portalu e-konsultacije od 14.03. 2023. do 29.03.2023. godine)

10.3.2023

Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022. godinu (dostupan na portalu e-konsultacije od 10.03. 2023. do 25.03.2023. godine )

24.2.2023

Izvještaj o radu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2022. godinu (dostupan na portalu e-konsultacije od 24.02. do 10.03.2023. godine)

24.2.2020

Srednjoročni plan rad Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za period 2020-2022.

25.2.2019

Srednjoročni plan rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za period 2019-2021

Javne konsultacije - prijedlozi