Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Adresa:  Trg Bosne i Hercegovine 3, Sarajevo 71000, BiH

Centrala: +387 (0) 33/205-939
Fax: +387 (0) 33/206-021

 e-mail: Chj@mft.gov.ba

Vladimir Stanimirović, ravnatelj

Biografija

tel: +387 (0) 33/206-011

e-mail: vstanimirovic@mft.gov.ba

Nedim Čustović, zamjenik ravnatelja

tel: +387 (0) 33/205-907

e-mail: ncustovic@mft.gov.ba

 

Odsjek za razvoj sustava unutarnje revizije


Njegoš Pavlović, pomoćnik ravnatelja

tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: njpavlovic@mft.gov.ba

Snežana Beatović, stručni savjetnik 

 tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: sbeatovic@mft.gov.ba

Sanja Matović, stručni savjetnik 

 tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: smatovic@mft.gov.ba

 

Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH


Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja

tel: +387 (0) 33/206-018

e-mail: acatic@mft.gov.ba

 

Odsjek za poslove edukacije, pravne, finansijske i informacione poslove


Iva Pujić - Miočević, pomoćnik ravnatelja

tel: +387 (0) 33/205-820

e-mail: ipujic@mft.gov.ba

Nihada Hasić, stručni savjetnik

tel: +387 (0) 33/205-820

e-mail:  nhasic@mft.gov.ba