Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 3, Sarajevo 71000, BiH

Centrala: +387 (0) 33/205-939
Fax: +387 (0) 33/206-021

e-mail: Chj@mft.gov.ba

 

Vladimir Stanimirović, direktor

Biografija 

tel: +387 (0) 33/206-011

e-mail: vstanimirovic@mft.gov.ba

Nedim Čustović, zamjenik direktora

tel: +387 (0) 33/205-907

e-mail: ncustovic@mft.gov.ba

 

Odsjek za razvoj sistema interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine

 Njegoš Pavlović, pomoćnik direktora

tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: njpavlovic@mft.gov.ba

Snežana Beatović, stručni savjetnik 

 tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: sbeatovic@mft.gov.ba

Sanja Matović, stručni savjetnik 

 tel: +387 (0) 33/205-884

e-mail: smatovic@mft.gov.ba

Odsjek za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

 Abida Ćatić, pomoćnik direktora

tel: +387 (0) 33/206-018

e-mail: acatic@mft.gov.ba

Odsjek za poslove edukacije, pravne, finansijske i informacione poslove

Iva Pujić - Miočević, pomoćnik direktora

tel: +387 (0) 33/205-820

e-mail: ipujic@mft.gov.ba

Nihada Hasić, stručni savjetnik

tel: +387 (0) 33/205-820

e-mail:  nhasic@mft.gov.ba