Prvi periodični pregled kvaliteta interne revizije

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vladimir Stanimirović donio je odluku o imenovanju tima za obavljanje periodičnog pregleda kvaliteta u Jedinici interne revizije Granične policije BiH.

Cilj ovog prvog periodičnog pregleda kvaliteta je utvrđivanjnivoa usklađenosti aktivnosti interne revizije s propisima iz oblasti interne revizije. Periodični pregled kvaliteta provodi se na terenu na osnovu uvida u dokumentaciju jedinice interne revizije, dokumentaciju kojom raspolaže institucija u vezi s obavljaneinterne revizije, kao i na osnovu razgovora s osobljem jedinice interne revizije, rukovodstvom i zaposlenimu instituciji.

Imenovani tim, kojeg čine zaposleni u Odsjeku Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj interne revizije u institucijama BiH, zadužen je da periodični pregled kvaliteta u Jedinici interne revizije Granične policije BiH provede najkasnije do 30. septembra 2023. godine.

Obavljanje periodičnog pregleda jedna je od aktivnosti propisanih Pravilnikom oprovođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg je donijela Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) 2021. godine.

Pravilnik o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama BiH pruža detaljna uputstva i smjernice o načinu provođenja internog i eksternog ocjenjivanja, kao obavezujućih procedura definiranih standardima interne revizije, kojim se daje potvrda da je osiguran kvalitet usluga revizije. Pravilnikom je definiran i način obavljanja kontrole kvaliteta kojeg provodi CHJ MFiT BiH u jedinicama interne revizije u svrhu nadzora nad implementacijom propisa, za šta je odgovorna prema Zakonu o internoj reviziji institucija BiH.

OKTOBAR 2023
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SEKTORI

KATEGORIJE

Vijesti

 

Posljednje vijesti

Obuka o formulaciji preporuka interne revizije i praćenju njihovog provođenja Obuka o formulaciji preporuka interne revizije i praćenju njihovog provođenja
Radionica o finansijskom upravljanju i kontroli za predstavnike Tužilaštva BiH Radionica o finansijskom upravljanju i kontroli za predstavnike Tužilaštva BiH
Konsolidirani izvještaji CHJ MFiT BiH za 2022. godinu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH Konsolidirani izvještaji CHJ MFiT BiH za 2022. godinu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH
Izmjena Međunarodnih standarda interne revizije Izmjena Međunarodnih standarda interne revizije