ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

2023. година

3.10.2023

Одлука о прихватању приједлога цијене редовног сервисирања (мали сервис) службеног аутомобила ЦХЈ МФиТ БиХ

29.9.2023

Одлука о прихватању цијене за пружање услуге 2 ноћења с доручком

28.9.2023

Одлука о прихватању приједлога цијене за набавку екстерног диска

22.9.2023

Одлука о покретању поступка јавне набавке-организације конференције о ФУК-у у јавном сектору у БиХ за 2023. годину и Тендерска документација

28.8.2023

Одлука о прихватању приједлога цијене сервисирања LCD пројектора

21.8.2023

Уговор о пружању услуга каско осигурања службеног возила ЦХЈ МФиТ БиХ

17.8.2023

Одлука о прихватању понуде за пружање услуге каско осигурања службеног аутомобила

17.8.2023

Одлука о прихватању приједлога цијене регистрације службеног аутомобила

24.7.2023

Уговор о набавци горива

24.7.2023

Одлука о прихватању приједлога цијене за пружање услуга дубинског прања службеног аутомобила