Извјештаји о извршењу буџета

22.5.2024

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2023. годину-анекс ревизорског извјештаја

26.7.2023

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2022. годину-анекс ревизорског извјештаја

26.4.2023

Кориговани Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2022. годину

16.8.2022

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину-анекс ревизорског извјештаја

15.8.2022

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину

12.7.2021

Извјештај о извршењу буџета ЦХЈ МФиТ БИХ за 2020-анекс ревизорског извјештаја

10.6.2021

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2020. годину

27.2.2020

Извјештај о извршењу буџета Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 2019. годину

26.2.2019

Извјештај о извршењу буџета за 2018. годину

2.3.2018

Извјештај о извршењу буџета за 2017. годину