News

 

Latest news

(Not translated) Saradnja u provođenju obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Memorandum o saradnji u oblasti obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine između Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske potpisan je u ponedjeljak, 5. decembra 2022. godine, u Banjaluci.

Memorandum su potpisali Vladimir Stanimirović, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, i prof.dr. Novak Kondić, generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Cilj Memoranduma je utvrđivanje oblika saradnje strana potpisnica kako bi se osiguralo provođenje Programa obuke i certificiranjainternih revizora u  institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH radi dostizanja i očuvanja potrebnog kvaliteta certificiranja, obuke i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora.

Potpisanim memorandumom definisana je saradnja u oblasti kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne iHercegovine, priznavanja obuka i edukacija Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u postupku certificiranja internih revizora u institucijama BiH,  te saradnja i razmjena informacija u vezi s utvrđivanjem i realizacijom programa, sadržaja i načina izvođenja obuka Saveza računovođa i revizora Republike Srpske iz oblasti računovodstva, revizije i finansija. 

Memorandum o saradnji sa Savezom računovođa i revizora RS

JUNE 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

SECTORS

CATEGORIES

News

 

Latest news