25.10.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za uslugu registracije službenog automobila CHJ MFiT BiH

24.10.2022

Ugovor o redovnom servisiranju (veliki servis) službenog automobila CHJ MFiT BiH

21.10.2022

Ugovor o nabavci zimskih automobilskih guma za potrebe CHJ MFiT BiH

18.10.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku 4 UPS uređaja

11.10.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku ACC TAG dopune za autoceste u Federaciji BiH

11.10.2022

Odluka o izboru ponuđača za nabavku ACC TAG dopune za autoceste u Federaciji BiH

10.10.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge organizacije Godišnje konferencije o finansijskom upravljanju i kontroli

6.10.2022

Odluka o prihvatanju ponude za uslugu redovnog servisiranja (veliki servis) službenog automobila

3.10.2022

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene nabavke zimskih guma za službeni automobil

3.10.2022

Odluka o izboru ponuđača za uslugu noćenja za predavača na obuci