7.11.2022

Prihvatanje cijene redovnog servisiranja službenog automobila nakon pređenih 160.000 kilometara

7.11.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za pružanje usluga pranja službenih vozila CHJ MFiT BiH

7.11.2022

Odluka o sačinjavanju Dopune plana nabavki za 2022. godinu-broj 3

4.11.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku godišnje licence za korištenje elektronske pravne baze podataka

4.11.2022

Prihvatanje prijedloga cijene nabavke godišnje licence za korištenje elektronske pravne baze podataka

4.11.2022

Pokretanje postupka direktnog sporazuma za servisiranje službenog automobila nakon pređenih 160.000 kilometara

4.11.2022

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene registracije službenog automobila

28.10.2022

Ugovor o nabavci 4 UPS uređaja za potrebe Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH

25.10.2022

Odluka o sačinjavanju Dopune Plana nabavki za 2022. godinu-broj 2

25.10.2022

Odluka o izboru ponuđača za nabavku 4 UPS uređaja za potrebe CHJ MFiT BiH