13.12.2018

Odluka o odabiru ponuđača za nabavku tonera

10.12.2018

Odluka o prihvatanju cijene za izradu vizitkarti

10.12.2018

Odluka o odabiru ponuđača za nabavku tonera za RICOH aparat

15.11.2018

Odluka o prihvatanju cijene servisiranja službenog vozila

13.11.2018

Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

9.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za organiziranje konferencije

19.10.2018

Odluka o prihvatanju cijene auto-guma za službeno vozilo