2.12.2022

Odluka o Dopuni Plana nabavki za 2022. godinu-broj 4

2.12.2022

Odluka o prihvatanju cijene kasko osiguranja službenog automobila bez franšize

2.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku dva laptopa i stolnog štampača

30.11.2022

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene servisiranja laptopa

23.11.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za kasko osiguranje (bez franšize) službenog automobila

21.11.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za uslugu redovnog servisiranja službenog vozila

18.11.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za pružanje usluge servisiranja laptopa

14.11.2022

Odluka o raskidu ugovora o vanrednom servisiranju službenog automobila

14.11.2022

Ugovor o organizaciji godišnje konferencije o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

10.11.2022

Prihvatanje prijedloga cijene pranja službenih automobila CHJ MFiT BiH