13.7.2016

Obrazac praćenja realizacije ugovora CHJ MFiT BiH za prvih šest mjeseci 2016. godine

25.4.2016

Obrazac praćenja realizacije ugovora CHJ

21.1.2016

Obrazac Plan javnih nabavki CHJ MFiT BiH za 2016. (dostupno samo na bosanskom jeziku)

25.12.2015

Obrazac praćenja realizacije ugovora CHJ

9.12.2015

Odluka o izboru ponuđača za nabavku povratne avionske karte za Brisel u periodu 16.12.-18.12.2015. godine (dostupno samo na bosanskom jeziku)

7.12.2015

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (dostupno samo na bosanskom jeziku)

7.12.2015

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera za potrebe Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (dostupno samo na bosanskom jeziku)

2.12.2015

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za pružanje usluga servisiranja službenog automobila Ford Mondeo Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (dostupno samo na bosanskom jeziku)

24.11.2015

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za pružanje usluga punog kasko osiguranja službenog automobila Citroen Elysee (dostupno samo na bosanskom jeziku)

24.11.2015

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku zimskih automobilskih guma za službeni automobil Citroen Elysee Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH