28.2.2018

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za štampanje fascikli

12.2.2018

Odluka o prihvatanju cijene servisiranja računara

8.2.2018

Odluka i Plan javnih nabavki za 2018. godinu