13.5.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene usluge servisiranja i zamjene dijela na kopir aparatu

24.4.2019

Odluka o dopuni plana nabavki za 2019. godinu

24.4.2019

Poziv za dostavu ponuda za organiziranje Godišnje konferencije o internoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini

11.4.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene nabavke i zamjene motora brisača

22.3.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene redovnog i dodatnog servisiranja službenog vozila

14.2.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene štampanja uvjerenja o završenoj obuci

17.1.2019

Privremeni Plan nabavki za 2019. godinu

15.1.2019

Odluka o izboru ponuđača za servisiranje kopir aparata

15.1.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku vode i korištenje aparata za vodu

8.1.2019

Obrazac praćenja realizacije ugovora CHJ MFIT BIH u 2018. godini