16.3.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku vode i korištenje aparata za vodu

19.2.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene štampanja uvjerenja o završenoj obuci iz FUK-a

30.1.2020

Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu