29.12.2022

Odluka o odabiru ponuđača za nabavku tonera za potrebe Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH

29.12.2022

Odluka o izboru ponuđača za nabavku 6 UPS uređaja

29.12.2022

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera za kopir aparat

29.12.2022

Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe CHJ MFiT BiH

16.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku tonera

16.12.2022

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku dva laptopa i stolnog štampača

16.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku šest UPS uređaja

16.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku dezinfekcionih sredstava

16.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku tonera za kopir aparat

15.12.2022

Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku kancelarijskog materijala