27.7.2018

Odluka o izboru ponuđača za kasko osiguranje službenog vozila PASSAT

27.7.2018

Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku dnevne štampe

27.7.2018

Odluka o izboru ponuđača za uslugu registracije službenog vozila PASSAT

14.6.2018

Odluka o izboru ponuđača za nabavku protuprovalnog sefa

16.5.2018

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

23.4.2018

Odluka o izboru ponuđača za uslugu servisiranja kopir aparata

16.3.2018

Odluka o prihvatanju cijene za nabavku ljetnih guma za službeno vozilo Passat

14.3.2018

Odluka o izboru ponuđača za nabavku vode i korištenje aparata za vodu

6.3.2018

Odluka o prihvatanju cijene za redovno servisiranje službenog vozila PASSAT

2.3.2018

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za štampanje uvjerenja i certifikata