28.10.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene redovnog servisiranja službenog automobila

15.10.2019

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga organizacije Konferencije „Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“

14.10.2019

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-usluge organizacije Konferencije „Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“

30.9.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku zimskih guma za službeni automobil

1.8.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene vanrednog servisiranja službenog vozila

22.7.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku dnevne štampe

18.7.2019

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluge registracije službenog vozila

10.7.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge servisa službenog vozila

15.5.2019

(Not translated)Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

14.5.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za organiziranje Godišnje konferencije o internoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini