21.9.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara

13.8.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku slušalica s mikrofonom

7.8.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava

22.7.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene servisiranja i zamjene dijela na kopir aparatu

20.7.2020

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluge registracije službenog automobila

20.7.2020

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila

10.6.2020

Odluka o prihvatanju cijene redovnog servisiranja službenog automobila

7.5.2020

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH

30.4.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene nabavke zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava

20.3.2020

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku ljetnih guma za službeni auto CHJ MFiT BiH