13.12.2019

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera za kopir aparat RICOH

12.12.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe CHJ MFiT BiH

12.12.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera za potrebe CHJ MFiT BiH

20.11.2019

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluge hotelskog smještaja

19.11.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku avionske karte

12.11.2019

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene redovnog servisiranja službenog automobila

6.11.2019

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila

6.11.2019

Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluge registracije službenog automobila

5.11.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge organizacije Konferencije „Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“

31.10.2019

Odluka o izboru ponuđača za nabavku povratne avionske karte za Brisel