17.7.2023

Ugovor o pružanju usluga organizacije Godišnje konferencije o internoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini

3.7.2023

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dopune za ACC tag uređaj JP Autoceste FBiH

3.7.2023

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku goriva za službena vozila CHJ MFiT BiH

3.7.2023

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za ugostiteljske usluge

5.6.2023

Ugovor o pružanju usluga lakiranja službenog automobila

5.6.2023

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene redovnog servisiranja (mali servis) službenog automobila

11.5.2023

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene i odobravanju kupovine licence za ZOOM aplikaciju

11.5.2023

Odluka o prihvatanju cijene i odobravanju kupovine licence za ZOOM aplikaciju za KO CJH

10.5.2023

Ugovor o nabavci vode i korištenju aparata za vodu

9.5.2023

Odluka o ispravci Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača