28.10.2015

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2015. godinu

1.4.2012

Povelja interne revizije

30.10.2011

Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije

30.10.2011

prilog 1 - STANDARDI interne revizije sa pojašnjenjima

30.10.2011

prilog 2 - Struktura strateškog plana interne revizije

30.10.2011

prilog 3 - Struktura godišnjeg plana interne revizije

30.10.2011

(Not translated)prilog 4 - Obrazac OB-1 - NALOG ZA POKRETANjE INTERNE REVIZIJE

30.10.2011

prilog 5 - Obrazac OB-2 - IZJAVA O NEZAVISNOSTI

30.10.2011

prilog 6 - Obrazac OB-3 - PLAN POJEDINAČNE REVIZIJE

30.10.2011

prilog 7 - Obrazac OB-3A - PROGRAM POJEDINAČNE REVIZIJE