1.12.2016

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2016. godinu

27.6.2016

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu

28.10.2015

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

28.10.2015

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2015. godinu

1.4.2012

Povelja interne revizije

30.10.2011

Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije

30.10.2011

prilog 1 - STANDARDI interne revizije sa pojašnjenjima

30.10.2011

prilog 2 - Struktura strateškog plana interne revizije

30.10.2011

prilog 3 - Struktura godišnjeg plana interne revizije

30.10.2011

(Not translated)prilog 4 - Obrazac OB-1 - NALOG ZA POKRETANjE INTERNE REVIZIJE