21.12.2017

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu

4.9.2017

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINICA INTERNE REVIZIJE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

25.4.2017

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

17.3.2017

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana za provođenje Strategije razvoja sistema interne finansijske kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu

17.3.2017

Prilog: Operativni godišnji akcioni plan za provođenje Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2017. godinu

11.1.2017

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

1.12.2016

Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2016-2018.

1.12.2016

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2016. godinu

27.6.2016

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu

28.10.2015

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2015. godinu