27.7.2020

Odluka o usvajanju Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020-2025.

28.5.2020

Odluka o donošenju Privremenog operativnog godišnjeg akcionog plana za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

28.5.2020

Privremeni operativni godišnji akcioni plan CHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2020. godinu

1.2.2020

Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020-2025.

18.3.2019

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana za razvoj i unapređenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

18.3.2019

Prilog: Operativni godišnji akcioni plan CHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2019. godinu

12.12.2018

Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

12.12.2018

Obrazac Godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli za 2018. godinu

30.5.2018

Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

8.2.2018

Odluka o donošenju Operativnog godišnjeg akcionog plana za provođenje Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu